Logo

Circulair aanbesteden door gemeente Nijmegen

Een project aanbesteden via RCC-methode, oftewel Rapid Circulair Contracting (snel circulair contracteren). Gemeente Nijmegen koos voor het herinrichtingproject Van Peltlaan en Topaasstraat voor deze nog vrij nieuwe manier van aanbesteden.

Van Peltlaan Nijmegen
Bart Meekes

Bart Meekes Projectleider

Vakgebied Infra | Civiele techniek

Locatie Nijmegen

Status project Afgerond

Herinrichting Van Peltlaan en Topaasstraat in Nijmegen

In Nijmegen hebben we samen met gemeente Nijmegen, De Bastei, NL Greenlabel en andere partijen de circulaire herinrichting van de Van Peltlaan en Topaasstraat gerealiseerd. Dusseldorp kwam als beste partij uit de bus tijdens het aanbestedingstraject, waarbij de gemeente gebruik maakte van de Rapid Circular Contracting (RCC) methode.

Mooi, duurzaam en leefbaar inrichten

Als European Green Capital 2018 heeft Nijmegen een voortrekkersrol op het gebied van duurzaamheid. Om de stad mooi, duurzaam en leefbaar in te richten zette de gemeente een stap extra om ingrijpende ontwikkelingen te realiseren. Mede daarom heeft de gemeente aanbesteed met behulp van de RCC-methode. Dat is een nieuwe manier van inkopen, waarbij partijen worden geselecteerd op hun visie, aanpak en kunde en waarbij men verregaand gaat samenwerken vanuit een Programma van Ambities.

Van Peltlaan Nijmegen I

Samenwerking in participatie- en ontwerpproces

De keuze voor de RCC-methode brengt niet alleen de opdrachtgever diverse voordelen, maar ook voor ons als partner in dit project. In plaats van een volledig uitgewerkte oplossing zonder ruimte voor optimalisatie hebben we nu samen een participatie- en ontwerpproces doorlopen. Een proces waarin onze partners en wij onze expertise kwijt kunnen. Zo is een waardevolle samenwerking gecreëerd om de gezamenlijke circulaire prestatie te realiseren. Moeilijke vraagstukken pakten we samen op. Samen ontwikkelen en ontwerpen. En ook inzichten en dilemma’s delen. Deze aanpak biedt meer flexibiliteit in het maken van weloverwogen keuzes, met uiteindelijk een maximaal resultaat voor de omgeving.

“Ik ben heel blij met de samenwerking met alle partijen. Vroeger zouden we zo’n proces enkel technisch aanvliegen, maar het gaat om de leefomgeving van de bewoners. Daarom is het heel logisch dat bewoners actief meedenken over hun straat.”
-Bart Meekes
Bart Meekes

Bijzonder herinrichtingsproject met duurzame ambities

De gemeentelijke ambities voor dit project passen naadloos bij de Sustainable Development Goals (SDG’s) waarop wij ons focussen in ons duurzame bedrijfsbeleid. In dit project werkten we met de partners samen aan het ontwerp voor een leefbare straat, waarbij bewoners betrokken zijn bij de inrichting. Ontwerpen met oog voor meer woonplezier, sociale cohesie en veiligheid. Andere duurzame doelen voor de herinrichting van beide straten waren het optimaliseren van het groen, het bufferen van hemelwater en een circulaire inrichting.

Onze werkzaamheden

Het ontwerp dat we samen met de projectpartners en met inbreng van de bewoners hebben gemaakt, is inmiddels gerealiseerd. De straten zijn opnieuw ingericht. Samen met de bewoners en de betrokken partijen hebben we het project feestelijk geopend. Uiteindelijk is het gelukt om 91% van de herinrichting te realiseren met re-used materiaal. En dat niet alleen! Door slim om te gaan met grondstromen hebben we ook 115 ton (5 vrachtwagens) minder zand aan hoeven voeren. Samen werken we aan een #schoon2050!


Onderstaande foto: David van Haaren Fotografie

De nieuwe straten werden door de buurt geopend

Vragen over dit project? Bel dan eens met:

Bart Meekes
Projectleider
06 - 82 49 61 68 b.meekes@dusseldorp.nu
Bart Meekes