Logo

OKRA en Dusseldorp: een vruchtbare samenwerking

In april 2023 won het nieuwe marktplein in Hengelo de prijs voor het meest inspirerende binnenstadproject voor het thema ‘samenwerking’. Niet ons eerste project in samenwerking met OKRA landschapsarchitecten dat in de prijzen valt...

Samenwerking Okra Dusseldorp in Assen

Project met draagvlak bij bewoners en ondernemers

juni 2023

 

De prijs voor meest inspirerende binnenstadproject is vooral een mooie opsteker voor de gemeente, die na vallen en opstaan durfde te kiezen voor een andere projectaanpak. Maar we zijn vooral trots op onze partner OKRA landschapsarchitecten, die na een intensief participatietraject met een nieuw ontwerp kwam dat wel draagvlak vond bij de bewoners en omgeving. Een bijzonder en vernieuwend ontwerp dat wij in intensieve samenwerking met diverse andere partijen mochten realiseren. En met resultaat!
Afronding herinrichting marktplein Hengelo

Een winnende samenwerking

Dit is niet de eerste keer dat een project dat we samen met OKRA hebben gerealiseerd in de prijzen valt. Zo werd in 2019 de herinrichting van de Grotestraat in Nijverdal bekroond met de Europese Water Resilient Cities Award. Een prijs voor het beste duurzame afvoersysteem van regenwater in een stedelijke omgeving. Tijd om eens stil te staan bij het waarom deze samenwerking met OKRA zo goed functioneert.

Waar OKRA stopt, gaat Dusseldorp verder

Als een opdrachtgever OKRA nog niet heeft aangehaakt voor een binnenstedelijke herinrichting, dan doen wij als Dusseldorp dit. Beide partijen werken vanuit hun eigen kracht en vullen elkaar daarmee perfect aan. Zo zijn er inmiddels mooie resultaten geboekt in de binnensteden van Hengelo en Assen. OKRA neemt de leiding in het participatietraject en het ontwerpproces. Daarna neemt Dusseldorp het stokje over om te komen tot het definitieve ontwerp en uitvoeringsontwerp. Waar OKRA toeziet op de ruimtelijke kwaliteit, neemt Dusseldorp de verantwoording voor de technische kwaliteit. Momenteel werken we aan een nieuwe huiskamer voor Dinxperlo. Een grensoverschrijdend project waarin we samen met onze Duitse buren werken aan meer grensbeleving. 

Samen gaan voor het hoogste haalbare

Het werkt tussen onze bedrijven, want we zoeken elkaar op en vullen elkaar aan. We spreken dezelfde taal en hebben vertrouwen in elkaar. Daar waar OKRA na de ontwerpfase stopt, legt Dusseldorp de lat met betrekking tot duurzame ambities en de technische uitvoering nog hoger. Beide partijen zijn niet tevreden met een 7, samen gaan we voor het hoogst haalbare.

Wim Voogt, partner en landschapsarchitect bij OKRA

Wim Voogt

Participatie leidt tot meer betrokkenheid

Naast het ontwerpproces speelt OKRA binnen de samenwerking een belangrijke rol in het leiden van het participatieproces met stakeholders en omgeving. Wim Voogt vertelt: "Landschapsarchitecten doen in principe allemaal hetzelfde, natuurlijk verschilt dit wel per opgave. Wij onderscheiden ons door in onze benadering van mens en natuur een stap verder te gaan. We geven in het participatieproces meer aandacht aan de wensen van bewoners en omgeving en zoeken naar de juiste balans om dit te verwezenlijken. Ieders belang krijgt een plek, maar wel vanuit een gezamenlijk verhaal. Met gevoel voor de lokale historie en cultuur geven we in onze ontwerpen op een subtiele manier meer eigen identiteit aan de openbare ruimte."

Technische oplevering marktplein Hengelo

Niet omdat het moet, maar omdat het werkt!

Samenwerken zit in ons DNA, maar ook in dat van OKRA. Waar OKRA de leiding neemt in het participatieproces is Dusseldorp verantwoordelijk voor het omgevingsmanagement. In alle fasen van een project weten we verbinding te zoeken en te behouden met de omgeving. Niet omdat het moet of van ons verwacht wordt, maar vooral omdat we weten dat het zoveel meer oplevert. Door de omgeving vanaf de ontwerpfase te betrekken creëren we meer draagvlak en eigenaarschap voor het nieuwe ontwerp. Bovendien verloopt ook de uitvoering dan soepeler.

OKRA en Dusseldorp versterken elkaar als partners en realiseren zo op een heel natuurlijke manier buitengewone projecten. Samen vertalen we projectdoelstellingen naar een leefbare omgeving die meerwaarde biedt voor bewoners en gebruikers. Bovendien hebben we plezier. Of beter gezegd: het klikt! En juist dát werkt ook voor onze opdrachtgevers.

Samenwerking Okra Dusseldorp in Nijverdal