Logo

Zorgvuldige aanpak bij sanering monument

Tijdens de renovatiewerkzaamheden van Paleis Het Loo maakten wij de historische gebouwen vrij van asbest. Ook al is het ons dagelijks werk, het saneren van asbest in een monument vraagt om een extra aandacht. En die besteden we er graag aan! Aan de sanering en aan de inrichting rondom het paleis.

Paleis t Loo 6
Rene Plaggenburg

René Plaggenburg Directeur Sloop, Milieu en Reststoffencentra

Vakgebied Sloop | Asbestsanering, Infra | Civiele techniek

Locatie Apeldoorn

Status project Afgerond

Renovatie en vernieuwing Paleis Het Loo in Apeldoorn

Koninklijke Woudenberg werkte vijf jaar lang aan de renovatie en vernieuwing van Paleis Het Loo te Apeldoorn. Wij werden ingeschakeld voor onze expertise in renovatiesloop, asbestverwijdering en infra.

Paleis t Loo

Een ingrijpende renovatie

Paleis Het Loo ontvangt jaarlijkse vele bezoekers. Om tegemoet te komen aan de veranderende behoeften en wensen van de bezoekers én vanwege noodzakelijk onderhoud, is het paleis van 2018 tot 2022 gesloten geweest voor het publiek. In deze periode is er gewerkt aan een ingrijpend bouw- en renovatieproject. Het voorplein is onderkelderd, waardoor er extra ruimte is gekomen voor faciliteiten voor bezoekers. De installaties en liften zijn vervangen en het paleis is gerestaureerd, waarbij al het aanwezige asbest is verwijderd. Als voorbereiding op de werkzaamheden hebben we de omgeving rondom het paleis geschikt gemaakt voor het bouwverkeer en opslag van materialen en materieel. In het paleis hebben we de asbestsaneringen gerealiseerd. Nadat de werkzaamheden waren afgerond, hebben we de oorspronkelijke inrichting van de tuinen en ruimte rondom het paleis hersteld, zodat het paleis weer bezoekers kon ontvangen.

Paleist Loo 1

Inrichten van het werkterrein

Tijdens de renovatie en uitbreiding vormde een deel van de ruimte rondom het paleis de bouwplaats. Om de locatie hiervoor geschikt te maken, hebben we de bestaande verharding en het tuinmeubilair van de Koninginnetuin verwijderd. De bouwplaats hebben we afgeschermd met hekwerken met klimopplanten om stofvorming te voorkomen. Een deel van het geplaatste hekwerk was hoog en een deel lager, zodat van buitenaf de vorderingen zichtbaar bleven. Voor de toegang van het terrein hebben we bouwwegen van asfalt aangelegd, een compleet parkeerterrein ingericht en het buitenterrein verhard met menggranulaat. Voor de veiligheid op het werkterrein hebben we bebording, verlichting en toegangstourniquets geplaatst. Als voorbereiding op het onderkelderen van het voorplein hebben we de bestaande inrichting van de Bassecour verwijderd.

Asbestsanering in monument

Binnen in het paleis hebben we het aanwezige asbest verwijderd. Dat bevond zich in het Corps de Logies, het oostelijk en westelijk paviljoen en de west- en oostvleugel met bijbehorend kantorencomplex. Het asbest dat eind jaren ‘70 is aangebracht zat tussen wanden, vloeren, plafonds en in kruipruimtes. De asbestsaneringen vroegen vanwege de monumentale status van het paleis om een specifieke benadering. In gunstige situaties volstond het openmaken van een vloer, het verwijderen van elektraleidingen en het verwijderen van het aanwezige asbest. Echter, op veel plekken was de sanering een stuk gecompliceerder. Zo moesten historische stuc-op-riet plafonds vanaf de bovenzijde worden gesaneerd en historische wand- en plafondbespanningen met grote zorgvuldigheid, onder asbestcondities, worden gedemonteerd om ook op deze plekken het asbest te kunnen saneren. Eén van de voornaamste risico’s bestond uit het ontstaan van schade aan het 17e-eeuwse monument bij de uitvoering van de saneringswerkzaamheden. Dusseldorp heeft zowel in de voorbereidingsfase als de uitvoeringsfase voldoende adequate maatregelen genomen om deze risico’s tot een minimum te beperken.

Paleis t Loo 4
Paleis t Loo 5

Inrichting rondom het paleis

Na afronding van de verbouwing en renovatie bracht Dusseldorp de ruimte rondom het paleis terug in de oorspronkelijke staat. Dit betekende dat we de aangelegde tijdelijke voorzieningen zoals de asfaltwegen, verhardingen en hekwerken hebben verwijderd. Daarna werd zowel de ruimte van de Bassecours als de Koninginnetuin opnieuw ingericht door het aanbrengen van verschillende verhardingssoorten in de vormen, die de paleistuinen karakteriseren.

Vragen over dit project? Vraag het aan:

René Plaggenburg
Directeur Sloop, Milieu en Reststoffencentra
06 - 53 39 53 35 r.plaggenburg@dusseldorp.nu
Rene Plaggenburg