Logo

Bruisende ontmoetingsplek in Rijswijk

Het karakteristieke voormalige stadshuis in Rijswijk is gerenoveerd tot Huis van de Stad. Een comfortabele en multifunctionele ontmoetingsplek, waar inwoners terecht kunnen voor gemeentelijke zaken en een aantal voorzieningen. Of elkaar ontmoeten voor een kop koffie.

Huis van de stad vijver
Jurgen van de Put

Jurgen van de Put Directeur Sloop

Vakgebied Sloop | Asbestsanering

Locatie Rijswijk

Status project Afgerond

Renovatie Huis van de Stad in Rijswijk

Na 15 jaar leegstand heeft het voormalige stadhuis van Rijswijk een nieuwe functie gekregen. Het unieke gebouw met de hoge klokkentoren werd in opdracht van de gemeente geheel gerenoveerd door Koninklijke Woudenberg. Een hoofdaannemer die graag gebruik maakt van onze dienstverlening en vertrouwt op onze expertise en zorgvuldigheid op het gebied van slopen en saneren.

Monumentaal pand wordt multifunctionele ontmoetingsplek

De gemeente Rijswijk zocht naar een nieuw onderkomen. Na onderzoek bleek het renoveren en terugkeren naar het oude stadhuis een aantrekkelijke optie. Hiermee blijft het monumentale pand behouden en is er ook ruimte om een aantal maatschappelijke voorzieningen in het gebouw onder te brengen. Met dit idee als uitgangspunt werd een plan gemaakt voor de renovatie van het pand tot een multifunctioneel centrum. Een plek waar men terecht kan voor diensten van de gemeente en andere instanties.

Huis van de stad aanzicht

Vertrouwen op onze expertise

Voor de uitvoering van de plannen werd Koninklijke Woudenberg in de arm genomen, een erkend restauratiebedrijf voor historische gebouwen en monumenten. Woudenberg realiseerde de totale renovatie van het gebouw, waaronder het vergroten van het souterrain, het overkappen van de binnentuin en het herstel van de natuurstenen gevels. Dusseldorp werkte als partner mee aan de renovatie. Vanuit onze expertise waren we verantwoordelijk voor het saneren van asbesthoudende materialen, de sloopwerkzaamheden voor de renovatie, het grondwerk, de bodemsanering en de bemaling.

Huis van de stad interieur

Zorgvuldige voorbereiding

Omdat slopen en saneren voorafgaan aan de renovatie zijn we vanaf de eerste dag betrokken bij het project. Zo bereidden we de projectlocatie voor: we zorgden voor een afgeschermde werkomgeving en creëerden voldoende ruimte voor tijdelijke opslag. Voor de start heeft een onafhankelijk bureau een asbestinventarisatie gedaan. Tijdens de uitvoering troffen we echter op niet geregistreerde plekken asbest aan. Er werd besloten om af te wijken van het originele plan om de asbestsanering gefaseerd uit te voeren. Het gebouw werd eerst door ons gedeeltelijk gesloopt en compleet vrijgemaakt van asbest, voordat men veilig verder kon met de renovatiewerkzaamheden. Om de hierdoor opgelopen vertraging zoveel mogelijk te beperken werden onze overige werkzaamheden waar mogelijk geïntegreerd in de planning.

Huis van de stad sanering

Binnentuin is nu een atrium

We hebben de binnentuin verwijderd om plaats te maken voor het nieuw te bouwen atrium. De grond die hierbij vrijkwam, is door ons gesaneerd en afgevoerd. Vanaf hier hebben we een doorbraak gemaakt naar het onderliggende souterrain. Hier hebben we de oude betonnen bouwmuren gesloopt om plaats te maken voor een draagconstructie voor het atrium.

Huis van de stad binnentuin

Bescherming van flora en fauna

Bij de start van de werkzaamheden bleek er in de toren een torenvalk te zijn genesteld. Om het broedseizoen niet te verstoren hebben we passende maatregelen getroffen. We plaatsten een tentconstructie over de binnentuin en werkzaamheden die geluidsoverlast konden veroorzaken, hebben we uitgesteld of op een andere wijze uitgevoerd.

Klaar voor de toekomst

Het doel om het Huis van de Stad te transformeren tot een levendig en functioneel centrum is behaald. Het gebouw is compleet gerenoveerd tot een prachtige locatie om te werken en elkaar te ontmoeten. Op de verdiepingen zijn werkplekken gerealiseerd en de binnentuin is omgebouwd tot een atrium, dat toegang geeft tot het onderliggende souterrain. Inmiddels hebben de gemeente en diverse organisaties het gebouw weer in gebruik genomen.

Meer weten over renovatiesloop en saneren van asbest in historische gebouwen, vraag het aan:

Jurgen van de Put
Directeur Sloop
06 - 10 96 47 03 j.vandeput@dusseldorp.nu
Jurgen van de Put