Logo

Samen met de bewoners de straat vernieuwen

Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Klopt helemaal! Dat is ook gebleken bij het herinrichtingsproject Van Peltlaan en Topaasstraat in Nijmegen.

Van Peltlaan in Nijmegen

Samen invulling geven aan de projectambities

maart 2023


Met gemeente Nijmegen, projectpartners en bewoners hebben we de Van Peltlaan en Topaasstraat in Nijmegen vernieuwd. Projectleider Bart Meekes blikt terug op de samenwerking binnen het project en hoe we invulling hebben gegeven aan de projectambities.

Met 14 mensen het lintje doorknippen

De manier waarop de vernieuwde straat is geopend, geeft aan dat het een bijzonder proces is geweest. Maar liefst 14 mensen knipten samen het openingslint door. Bart vertelt: “Dat was een mooie afsluiting van de vernieuwing. De bewoners hebben actief meegedacht over de nieuwe indeling van hun straat. Het is immers hun leefomgeving en het is dus logisch dat zij participeren. Ook waren maatschappelijke organisaties als De Bastei, Steenbreek en Lentekracht betrokken. We hebben de kennis en ervaring van iedereen in het ontwerp verwerkt. We hebben het echt samen bedacht.”


Onderstaande foto: David van Haren Fotografie

De nieuwe straten werden door de buurt geopend

Integrale aanpak

Om invulling te geven aan hun ambities daagde gemeente Nijmegen voor dit project de markt uit om tijdens het ontwerpproces met innovatieve oplossingen te komen op het gebied van circulariteit, klimaatadaptatie en participatie. Zij selecteerden Dusseldorp op visie, integrale aanpak en kunde. Het circulair, duurzaam en klimaatadaptief inrichten van binnenstedelijke gebieden behoort tot de kernactiviteiten van ons bedrijf. Bart licht toe: “We hebben bij dit project gekozen voor onze integrale aanpak. De bewoners hebben meegedacht over de inrichting. Hoe we samen meer woonplezier, sociale cohesie en veiligheid konden creëren. In samenspraak met onze projectpartners kwamen ook de technische aspecten aan bod. Het optimaliseren van groen en parkeren, het bufferen van hemelwater, het afstemmen met de nutsbedrijven en de circulaire herinrichting. Deze integrale aanpak resulteerde in een ontwerp met draagvlak bij de gemeente en de omgeving. En het was technisch uitvoerbaar, ook niet onbelangrijk.”

Van Peltlaan Nijmegen

Sterke samenwerking met projectpartners

Vanaf het begin van het project hebben we intensief samengewerkt met ervaren professionals. Zo beschikten we samen met gemeente Nijmegen over de kennis van De Bastei en de slimme methodiek voor een meetbare duurzame leefomgeving van NL Greenlabel. Door het samenvoegen van de kennis op het gebied van verduurzamen, circulariteit, klimaatadaptatie en vergroenen kwamen we tot de beste oplossingen. Door het delen van inzichten en bespreken van dilemma’s realiseerden we een doordacht ontwerp dat aantoonbaar voldeed aan de duurzame ambities.

Actief meedenken over leefomgeving

Vroeger werd zo'n proces vaak heel technisch aangevlogen, zonder enige vorm van participatie. Maar het gaat om de leefomgeving van de bewoners. Het is niet meer dan logisch dat zij actief meedenken. Daarom hebben we ook een omgevingsmanager ingezet die de taal van de bewoners spreekt.

Projectleider Bart Meekes

Projectleider Bart Meekes

Succesvolle participatie

Dusseldorp is ervaren met participatietrajecten waarbij bewoners meedenken over de inrichting van hun leefomgeving. Tijdens dit project werd het bouwteam succesvol ondersteund door de organisaties Lentekracht en Stichting Operatie Steenbreek. Met advies en daadkracht werden bewoners gestimuleerd om mee te denken over het toepassen van duurzaamheid in hun leefomgeving. Onze ambitie was om alle bewoners te bereiken en hen op een laagdrempelige wijze te laten participeren. Bart licht toe: “Dat zo’n grote groep het openingslint doorknipt, geeft wel aan dat dit goed is gelukt. Het is mooi om te zien dat door zo’n proces de sociale cohesie in de straat verbetert. Ik merkte dat er ook draagvlak bestond voor het ontwerp. En een bijkomend voordeel: doordat ze actief betrokken zijn, hebben bewoners vaak ook meer begrip voor eventuele overlast tijdens de uitvoering.”

Samen invulling geven aan duurzaamheid

Samen met de projectpartners en met inbreng van de bewoners is de herinrichting gerealiseerd. De straten zijn versmald, flink vergroend en opnieuw ingericht. Uiteindelijk is het gelukt om meer dan 90% van de herinrichting te realiseren met re-used materiaal. En dat niet alleen! Door slim om te gaan met grondstromen hebben we ook veel minder zand aan hoeven voeren. Een mooie bijdrage aan de circulaire en duurzame projectambities. En dan blijkt maar weer: samen kom je verder!

Topaasstraat Nijmegen