Logo

Klimaatadaptief inrichten

Meer groen, biodiversiteit en minder hittestress en wateroverlast. Zo maken we een gezonde leefomgeving met ruimte voor mens en natuur.

Klimaatadaptatie 4

Klimaatadaptief inrichten: ruimte voor mens en natuur

Ruimte maken voor het veranderende klimaat, het is en blijft een actueel onderwerp. Veel van onze opdrachtgevers hebben het duurzaam inrichten en onderhouden van de openbare ruimte als beleidsopdracht. Een opdracht waar we graag samen invulling aan geven. Zo maken we een aantrekkelijke ruimte voor mens en natuur.

Klimaatadaptief 2

Aanpassen aan klimaatverandering

Meer groen en minder bestrating geven meer koelte in de openbare ruimte. Ook kan dan het regenwater beter wegzakken. Voorzieningen onder de grond om water te bergen zorgen voor bewatering in droge tijden. Dit zijn een paar voorbeelden van maatregelen die we inzetten om de inrichting van de openbare ruimte aan te passen aan het veranderende klimaat. Het resultaat: een klimaatadaptieve leefomgeving met minder wateroverlast en minder hittestress. En meer biodiversiteit! Een grotere variëteit aan bomen en planten is namelijk goed voor insecten, vogels en andere dieren. En dus ook voor de mens.

Parkof dutchdreams 6

Toekomstbestendig inrichten

Wij zijn specialist in het (her)inrichten van de openbare ruimte. Samen met onze opdrachtgevers werken we graag aan projecten die ons uitdagen om te doen waar we goed in zijn. Het klimaatadaptief inrichten van binnenstedelijke gebieden. Een woonwijk vergroenen of van een stadshart een huiskamer maken. Dat doen we het liefst in een bouwteam, zodat we samen invulling kunnen geven aan duurzame doelstellingen. Tijdens het ontwerpproces denken we na over onderwerpen als klimaatadaptatie en circulariteit. En ook over zaken als bewegen, ontmoeten en spelen. Het intensief samenwerken in bouwteam levert meerwaarde in zowel de voorbereiding als de uitvoering van het project. Het vormen van een team met een transparante aanpak zorgt voor een soepel projectverloop en optimaal eindresultaat. Zo creëren we samen een prettige en gezonde leefomgeving voor iedereen, die ook nog eens toekomstbestendig is.

Meer weten?

Neem contact op met

Paul Bonekamp
Paul Bonekamp
Regiodirecteur Infra
Roel Hermans
Roel Hermans
Regiodirecteur Infra
Robin Labberton
Robin Labberton
Hoofd Projectverwerving