In het kort

Project
Circulaire ontmanteling Aardwetenschappengebouw

Opdrachtgever
Universiteit Utrecht

Soort
Circulaire sloop, asbestsanering

Locatie
Utrecht

Looptijd
2021-2023