Logo

Het creëren van een aangename verblijfsomgeving

De campus van de Radboud Universiteit in Nijmegen is een prettige verblijfsplek geworden met een aangename uitstraling, passend bij de omgeving. Hoe we dat hebben gedaan? Je leest het hieronder.

Sloop Spinoza Nijmegen
Akim Weenink

Akim Weenink Projectleider

Vakgebied Sloop | Asbestsanering

Locatie Nijmegen

Status project Afgerond

Circulaire sloop Spinozagebouw campus Radboud Universiteit Nijmegen

Voor de Radboud Universiteit in Nijmegen voerden wij de asbestsanering en circulaire sloop van de gebouwen Spinoza B (laagbouw) en Thomas van Aquinostraat 8 uit.

Verouderde gebouwen

Het Spinozagebouw was verouderd en voldeed niet meer aan de eisen van de huidige tijd op het gebied van bijvoorbeeld isolatie en daglicht. Zonder een grondige renovatie was het niet geschikt voor hergebruik. Daarom heeft de universiteit besloten het lage deel van het Spinozagebouw, het gebouw aan de Thomas van Aquinostraat 8 en de parkeergarage circulair te laten slopen. Op deze manier werd ruimte gemaakt voor een parkachtig terrein en een aantal minder-validen-parkeerplaatsen voor bezoekers van het Maria Montessorigebouw. De gevel van het Spinozagebouw die aan de overdekte binnentuin lag, is nu de buitengevel. Ook het glazen dak en de binnentuin hebben we verwijderd.

Sloop Spinozagebouw Nijmegen

Slopen met oog voor duurzaamheid

De universiteit wilde de gebouwen circulair laten slopen, iets dat goed past bij onze werkwijze. Het uitgangspunt in onze bedrijfsvoering is hoogwaardig hergebruik van zoveel mogelijk producten. Ook bij dit sloopproject passen we dit uitgangspunt toe. Na inventarisatie van de aanwezige materialen en stoffen saneerden we het aanwezige asbest en hebben we het gebouw inpandig gestript. We verwijderden zorgvuldig alle herbruikbare materialen, die we gesorteerd opsloegen en afvoerden voor hergebruik.

Hergebruik van materialen

Van de gebouwen demonteerden we meerdere betonnen gevelelementen die een tweede leven kregen als trap in de nieuwe groene, parkachtige omgeving van de campus. Voor het nieuwe terras op deze locatie hergebruikten we de vrijkomende bestratingsmaterialen. De overkapping van het terras werd gemaakt van materialen die uit het gesloopte pand kwamen. Maximaal hergebruik dus. Het draaide bij dit circulaire sloopproject overigens niet alleen om duurzame en economische aspecten. Een deel van onze werkzaamheden voerden we uit met arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zodat ook de sociale aspecten van duurzaamheid een invulling kregen.

Minimaliseren van overlast

Tijdens de werkzaamheden bleef de universiteit in bedrijf. Hoewel er vanwege de coronamaatregelen minder studenten en bezoekers aanwezig waren, stelden we de planning toch zo op om zo min mogelijk overlast te veroorzaken. De inpandige demontage gaf niet veel geluidsoverlast en de totaalsloop van het overblijvende casco hebben we gepland in de onderwijsluwe zomerperiode. Hiervoor zaagden we eerst het te slopen bouwdeel los van de bouwdelen die bleven staan. Daarna knipten we met vijf kranen de laagbouw van dit markante campusgebouw weg. Ook verwijderden we de kelders en parkeergarage. De sloopput die ontstond, vulden we aan met zand dat we trapsgewijs verdichtten. Ook plaatsten we de keerwanden in de kelder.

Na de sloop

Het deel dat overbleef is een prettige verblijfsplek geworden met een aangename uitstraling, passend bij de omgeving. De binnentuin is omgevormd tot een open terras aan de buitenzijde dat is gemaakt van hergebruikte betontegels. Zonder overkapping maar met een pergola voor de verbinding met het pand, eventueel gecombineerd met een soort trap/tribune waar mensen kunnen zitten.

Spinoza Nijmegen hoofdfoto
VIDEO AFSPELEN   VIDEO AFSPELEN
playButton

Vragen over dit project? Bel dan eens met:

Akim Weenink
Projectleider
06 - 12 64 35 71 a.weenink@dusseldorp.nu
Akim Weenink