Logo

Onzichtbaar en (bijna) geruisloos ontmantelen

Het viel van de buitenkant bijna niet op, maar in Utrecht waren we volop bezig met het ontmantelen van het Willem C. van Unnikgebouw. Een bijzonder project waarbij we met klein elektrisch materieel bijna geruisloos hebben gesloopt.

Unnikgebouw Utrecht 1
Akim Weenink

Akim Weenink Projectleider

Vakgebied Sloop | Asbestsanering

Locatie Utrecht

Status project Afgerond

Circulaire ontmanteling Willem C. van Unnikgebouw in Utrecht

In opdracht van de Universiteit Utrecht realiseerden wij de circulaire ontmanteling van het lage deel van het Willem C. van Unnikgebouw in Utrecht.

Renovatie van het gebouw

Het Willem C. van Unnikgebouw bestond uit twee delen, een deel hoogbouw en een deel laagbouw. De hoogbouw blijft behouden en wordt in de toekomst volledig (vanaf casco) gerenoveerd. Wij hebben de laagbouw gesloopt, waarbij de kelderbakken behouden bleven.

Unnikgebouw Utrecht 2

Duurzaam slopen met elektrisch materieel

Voordat we de laagbouw konden slopen, saneerden we het aanwezige asbest, dat we afvoerden naar erkende verwerkers. Ook stripten we de materialen in het gebouw, die in aanmerking kwamen voor hergebruik. Deze demonteerden we zorgvuldig en voerden we gescheiden af. Belangrijke aspecten tijdens de sloop waren de bereikbaarheid en de logistiek. Het gebouw lag ingeklemd tussen andere gebouwen, waardoor het niet bereikbaar was voor groot materieel. Bovendien bleven de kelder en de begane grondvloer achter, waardoor de inzet van zware machines niet mogelijk was. Daarom voerden we de gehele sloop uit met klein elektrisch sloopmaterieel, zoals elektrische minigravers en slooprobots.


Benieuwd hoe elektrisch slopen werkt? Kijk dan de video:

Elektrisch slopen
VIDEO AFSPELEN   VIDEO AFSPELEN
playButton

Met oog voor de omgeving

Het was Universiteit Utrecht van groot belang dat het onderwijs in de aangrenzende gebouwen gewoon door kon gaan en dat bewoners van appartementen in de omgeving zo min mogelijk overlast ervaarden. Door de inzet van elektrisch materieel beperkten we niet alleen de uitstoot van NOx en CO2. De machines maken ook veel minder geluid, waardoor de overlast van de werkzaamheden voor de omgeving minder groot was.

Vragen over dit project? Bel dan eens met:

Akim Weenink
Projectleider
06 - 12 64 35 71 a.weenink@dusseldorp.nu
Akim Weenink