Logo

Zo goed als nieuw

In Utrecht monitoren we met inzet van een digitale beslisboom, mobiele weegstations en een online dashboard de vrijkomende materiaalstromen uit het Aardwetenschappengebouw die geschikt zijn voor hergebruik.

1 Aardwetenschappen Utrecht
Akim Weenink

Akim Weenink Projectleider

Vakgebied Sloop | Asbestsanering

Locatie Utrecht

Status project Afgerond

Circulaire ontmanteling gebouw Aardwetenschappen Utrecht

In opdracht van de Universiteit Utrecht werkt Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek aan de circulaire ontmanteling van het Aardwetenschappengebouw in Utrecht. Op basis van het door ons ingediende plan van aanpak heeft de universiteit Dusseldorp gekozen voor de realisatie van dit project.

Technische levensduur verstreken

Het Aardwetenschappengebouw, dat in het verleden in gebruik was bij de faculteit Geowetenschappen, is gebouwd in 1979. Het gebouw past niet meer bij de huidige eisen voor onderzoek en onderwijs van de Universiteit Utrecht. Het is technisch verouderd en de levensduur van de installaties en het gebouw is verstreken. Bovendien bleken er in het gebouw vele asbestbronnen aanwezig te zijn, waardoor saneren in bewoonde staat lastig was. Daarom is herontwikkeling van het gebouw geen optie en is ontmanteling de beste keuze. Zo maakt het gebouw plaats voor nieuwe ontwikkelingen in het Utrecht Science Park.

Projectambities

De Universiteit Utrecht heeft de ambitie het Aardwetenschappengebouw duurzaam en circulair te laten ontmantelen, waarbij optimaal hergebruik van vrijkomende materialen het uitgangspunt is. Iets dat wij als circulair sloopbedrijf onderschrijven en ruime ervaring mee hebben. Ook heeft de universiteit de ambitie van kennisdeling. De kennis en ervaring die we samen tijdens dit project opdoen, willen we delen met geïnteresseerden. Zo stimuleren we circulair ontmantelen en bouwen en leren we samen voor de toekomst.

4 Aardwetenschappen Utrecht

Realiseren projectdoelstellingen

Door onze aanpak van de circulaire ontmanteling van het gebouw realiseren we samen met de universiteit de volgende projectdoelstellingen:

  • Minimale omgevingshinder: door onze werkwijze bij de circulaire ontmanteling veroorzaken we een minimale omgevingshinder voor het onderwijs en onderzoek in de omliggende gebouwen.
  • Veiligheid en milieu: de projectuitvoering is veilig en voldoet aan de milieutechnische normen en wetgeving.
  • Betrouwbaar en robuust proces: het project wordt binnen het vastgestelde budget en volgens planning gerealiseerd.
  • Realistisch circulaire en duurzame ontmanteling: de Universiteit Utrecht heeft de ambitie om het gebouw op circulair te ontmantelen binnen het spanningsveld van tijd, budget en de (milieu)technische mogelijkheden (denk aan asbest).

Onze werkzaamheden

We verrichten de circulaire ontmanteling in een aantal fasen. We bereiden de ontmanteling voor door het leeghalen van de binnentuin van het gebouw. Deze ruimtes gebruiken we namelijk als werkruimte en opslagplaats tijdens onze werkzaamheden. Hierdoor verminderen we de overlast rondom het gebouw. Vervolgens plaatsen we een dakkap over de binnentuin van het gebouw, waarmee we de stof- en geluidsoverlast minimaliseren en binnen het gebouw houden. Ook passen we gebruikte industrieplaten toe in plaats van stalen rijplaten. Daarmee realiseren we een draagkrachtig werkterrein met minimale geluidshinder. Na deze voorbereidingen saneren we het aanwezige asbest. Als het gebouw schoon is, gaan we aan de slag met de circulaire ontmanteling, waarbij we planmatig werken om zoveel mogelijk materialen op een hoogwaardige manier te kunnen hergebruiken.

Planmatige aanpak hergebruik

Voordat we starten met de ontmanteling, inventariseren we alle aanwezige materialen. Voor het bepalen van de wijze van hergebruik maken we gebruik van de beslisboom van Cirkelstad, gemaakt door SGS Search Ingenieursbureau. Deze beslisboom hebben we gedigitaliseerd en geïntegreerd in ons sloopproces. Met dit instrument stellen we digitaal de juiste R op de Ladder van Lansink vast. Dan weten we het hergebruik scenario van het materiaal en kunnen we het in de markt zetten. Blijkt achteraf dat het scenario wijzigt, bijvoorbeeld in plaats van hergebruik toch recycling, dan leggen we dit ook vast.

10 R model

Mobiele weegstations

Tijdens de voorbereiding is een materialenlijst opgesteld door de Universiteit Utrecht. Wij hebben aan al deze materialen een gewicht toegekend. Dit betekent dat we weten wat het gebouw “weegt”. Normaal gesproken voeren we het materiaal af naar onze erkende verwerkers, waarbij de vrachtwagens gewogen worden. Bij deze ontmanteling verkopen we veel materialen rechtstreeks aan de nieuwe gebruikers. Om ook dit deel van het hergebruik proces te verifiëren, werken we op locatie met mobiele digitale weegstations. We wegen zo alles wat het gebouw verlaat en brengen dus ook het direct hergebruik in kaart. Een 100% verifieerbaar proces.

3 Aardwetenschappen Utrecht

Circulaire status volgen

Tijdens de ontmanteling volgen we de circulaire status van het project. Door het gebruik van een dashboard maken we inzichtelijk hoe we ervoor staan. Een goede manier om onze opdrachtgever op de hoogte te houden. En om samen te kijken of we het hergebruik percentage nog verder kunnen opvoeren. Met de data die we genereren tijdens deze ontmanteling geven we Universiteit Utrecht een praktische onderbouwing voor de juiste materiaalkeuzes voor de gebouwen van de toekomst. Een mooie stap in de richting van circulair bouwen.

Marktplaats voor hergebruik materialen

De vrijkomende materialen plaatsen we op de marktplaats van Insert, het innovatieve, circulaire platform. Dusseldorp is co-founder en kernpartner van deze stichting, waarin we samen met onze partners de transitie van een lineaire naar circulaire economie in de bouw-, groen- en civiele sector ondersteunen. Het doel van Insert is door samenwerking te komen tot een betere en gezondere wereld, nu en voor toekomstige generaties. Dit sluit goed aan bij het doel van Universiteit Utrecht.

Vragen over dit project? Bel dan eens met:

Akim Weenink
Projectleider
06 - 12 64 35 71 a.weenink@dusseldorp.nu
Akim Weenink