Logo

Méér dan een wijkaanpak

In verband met bodemverzakking was de Regenboogbuurt in Almere toe aan groot onderhoud. Wij zagen deze uitdaging wel zitten en schreven ons in. We kregen het project met 100% op kwaliteit gegund. In 2019 gingen wij enthousiast aan de slag en dit jaar ronden we het project af zijn. Projectleider Marcel Veenbrink vertelt.

Pigmenthof Almere 129
Wij zijn slechts passanten maar de bewoners moeten er wonen. Dus is het belangrijk dat we luisteren naar hun wensen en dat hun leefomgeving plezierig is.

Marcel Veenbrink

Marcel

Wat is er zo bijzonder aan dit groot onderhoudsproject?

Naast regulier onderhoud, zag de gemeente kans om duurzaamheid te integreren in dit plan. Zo pakken we in dit onderhoud ook hittestress en wateroverlast mee en werken we circulair. Met andere woorden, een groot onderhoud plus!

Hoe hebben jullie deze duurzaamheidsambities aangepakt?

Voor het ophogen van de bodem hebben we gekozen om twee materialen te gebruiken. Rotim, een glasschuim om de bodem op te hogen en Rockflow, isolatiemateriaal. In deze combinatie van materialen slaan we twee vliegen in één klap: we hogen de bodem op én vangen tegelijkertijd water op. Rockflow is als ware een watermanagementsysteem dat water snel kan opvangen bij hevige regenval en vervolgens langzaam in de bodemlaag infiltreert.

Wat circulariteit betreft, hebben we 70% tot 80% hergebruikt in dit project. Wat we niet konden hergebruiken in dit project, is gebruikt in andere, lokale, projecten zoals het project groot onderhoud in de Muziekbuurt. Op deze manier wordt er niks weggegooid maar hoeft het ook niet op lang transport, het blijft in de buurt.

Ook hebben we in dit project iets unieks gedaan voor klimaatadaptatie. We hebben wadi’s in kleigebied gemaakt. Eigenlijk is dit heel tegenstrijdig maar we hebben het zo geconstrueerd dat dit wel kan. Hiervoor hebben we speciale water beplanting en ebstenen gebruikt om het water zo vertraagd mogelijk af te laten lopen.

Pigmenthof Almere 106

Hoe hebben jullie de bewoners betrokken in dit project?

Participatie van de bewoners is in dit project heel belangrijk. Wij zijn slechts passanten maar de bewoners moeten er wonen. Dus is het belangrijk dat we luisteren naar hun wensen en dat we hun leefomgeving plezierig maken. Allereerst hebben we een belevingsonderzoek uitgevoerd voorafgaand aan het project. Hierin hebben we onderzocht: wat speelde er zoal en wat waren hun wensen en behoeften? Met deze informatie hebben we een ontwerp gemaakt. Het ontwerp hebben we gepresenteerd tijdens een bewonersavond. De bewoners mochten op dit ontwerp feedback geven. Om de bewonersavond voor iedereen toegankelijk te houden, was er ook een optie om de sessie online bij te wonen.

Tot slot hielden we een derde bewonersavond waarop we het definitieve ontwerp presenteren en de planning en fasering aan de bewoners uitleggen. Dit proces van bewonersavonden hebben we per fase herhaald. Op deze manier zijn de bewoners betrokken bij het projectdeel waar ze zelf in wonen en zien ze hoe hun wensen vorm krijgen in de realisatie.

Pigmenthof Almere 131

Doen jullie nog iets extra’s in dit project?

Ja zeker, we zijn momenteel bezig met de laatste fase van dit project, fase 5. Deze fase was oorspronkelijk geen onderdeel van de scope. In fase 5 leggen we een stadspark aan. Het idee van het stadspark is meerledig: het is een plek om wateroverlast op te vangen en om hittestress te verminderen maar ook: om te verblijven en te spelen. Het park is ontworpen als een groene wig die direct in verbinding staat met het polderlandschap waardoor koele lucht naar de wijk wordt geleid. We hebben het park ontworpen met en voor de bewoners van de Regenboogbuurt. De wensen en behoeften van de bewoners zien we terug in het park. Samen met de afdeling Urban Forestry van de TU Delft, die ons helpt met onderzoek naar hittestress én met de expertise van De Groene Ruyt hebben we het park gerealiseerd.Kortom, het project groot onderhoud Regenboogbuurt was niet zomaar een onderhoudsklus. Klimaatadaptie en de leefbaarheid van de bewoners hebben een grote rol gespeeld in dit project. Sterker nog, zonder participatie van de bewoners hadden we dit project niet kunnen uitvoeren.

Meer weten over dit project? Vraag het aan:

Marcel Veenbrink
Projectleider
06 - 20 01 89 92 m.veenbrink@dusseldorp.nu
Marcel Veenbrink