Logo

Ruimte voor participatie

Meedenken over je eigen leefomgeving: dat wordt steeds belangrijker. Met onze persoonlijke aanpak creëren we draagvlak en betrokkenheid bij bewoners en ondernemers. En dat werkt!

Ruimte voor participatie 4

Participatie zorgt voor sociale betrokkenheid en tevreden omgeving

Het betrekken van bewoners en ondernemers bij de ontwikkeling van hun leefomgeving: dat is steeds vaker een bestuurlijke opgave. Zeker met de nieuwe Omgevingswet in aantocht, waarmee participatie wordt bevorderd. Een goede ontwikkeling wat ons betreft. Meedenken over je omgeving zorgt voor meer sociale betrokkenheid. En meer woon- en werkplezier.

Draagvlak creëren

Onze mensen gaan graag in gesprek om bewoners en stakeholders mee te laten denken over de herinrichting van een centrum of woonwijk. Zeker in de ontwerpfase kan participatie een belangrijke bijdrage leveren aan het draagvlak voor een project. En het ontwerp nog passender maken. Buurtbewoners kennen hun eigen woon- en leefomgeving het beste en kunnen goed aangeven wat er moet veranderen of beter kan. Door de wensen en behoeften van de omgeving te inventariseren kunnen we ze meenemen in de planvorming en komen we tot een gedragen ontwerp. Deze betrokkenheid zorgt voor een soepel projectverloop. En de ervaring leert dat eventuele overlast tijdens de uitvoering als minder hinderlijk wordt ervaren.

Ruimte voor participatie 2

Participatie in verschillende vormen

Het organiseren van inloopavonden, dat is iets wat we in samenspraak met onze opdrachtgevers al jaren doen. Tegenwoordig zetten we extra stappen om betrokkenen te laten participeren. Van het organiseren van een bomenwandeling en een groenatelier tot het online meedenken over het ontwerp. Of nog een stap verder: bewoners die deel uitmaken van het bouwteam en meebeslissen over de inrichting van hun woonomgeving. Zo richten we in samenspraak met onze opdrachtgevers het participatietraject in. Het is en blijft maatwerk, waarbij we kiezen voor de meest effectieve aanpak. Ieder project opnieuw.

Participatie rondleiding

Meer en mooier dan verwacht

In de Regenboogbuurt hebben we meegedacht over het ontwerp”, vertelt bewoner Brenda. “Over de indeling van de Pigmenthof en over de parkeerplaatsen. Bij het pad langs de woningen ligt nu een wadi met bomen erin waar overtollig water wordt opgevangen. Ook is er groen aangeplant. Heel veel groen. Het is nog mooier gemaakt dan ik had verwacht. We zijn als bewoners goed begeleid tijdens de overleggen en inloopavonden. Ik kijk dan ook met een goed gevoel op terug.

 

Meer weten over het project Groot onderhoud Regenboogbuurt in Almere en het participatietraject? Lees het hier

Participatie Pigmenthof
Participatie 2

Meer weten?

Voor meer informatie over onze aanpak van participatie kun je terecht bij:

Wim de Lang
Wim de Lang
Omgevingsmanager
Ilse Kaldenbach
Ilse Kaldenbach
Omgevingsmanager
Paul Bonekamp
Paul Bonekamp
Regiodirecteur Infra
Roel Hermans
Roel Hermans
Regiodirecteur Infra