Logo

Veilig saneren

Met onze werkwijze voor saneringen leggen wij de basis voor een gezonde leefomgeving. Asbest, bodemvervuiling, chroom-6, radioactief materiaal: wij zijn specialist in saneren.

Bodemsanering 1

Veilig saneren: de basis voor een gezonde leefomgeving

Een locatie geschikt maken voor een andere bestemming? Dat kunnen wij. Soms is het noodzakelijk eerst te saneren. Bijvoorbeeld een bodemsanering bij het bouwrijp maken van een terrein voor woningbouw of industrie. Of een asbestsanering voordat we een gebouw gaan demonteren. Zo leggen we de basis voor een gezonde leefomgeving.

Vakkundig en efficiënt

Saneren. De letterlijke betekenis daarvan is gezond maken of op orde brengen. Iets dat wij dagelijks doen. Onze mensen zijn specialist in het saneren van asbest en andere schadelijke stoffen als chroom-6 en radioactief materiaal. We zijn ons bewust van de risico’s die gevaarlijke stoffen met zich meebrengen en werken daarom altijd vakkundig en veilig. Met onze kennis van milieutechniek zorgen we voor een efficiënte sanering van vervuilde locaties. Denk hierbij aan bodemsanering van voormalige fabrieksterreinen of stortplaatsen. Ook saneren we (ondergrondse) opslagtanks. Deze tanks werden vroeger veelal gebruikt voor oliekachels, maar kunnen aanzienlijke bodem- en grondwaterverontreiniging veroorzaken. Schoon en gezond: dat is ons uitgangspunt voor sloop, nieuwbouw of renovatie.

Tanksanering
Bodemsanering Jannink
VIDEO AFSPELEN   VIDEO AFSPELEN
playButton

Meer weten?

Voor meer informatie over veilig saneren kun je terecht bij:

Rene Plaggenburg
René Plaggenburg
Directeur Sloop, Milieu en Reststoffencentra
Antoine Sellink
Antoine Sellink
Hoofd Bedrijfsbureau Sloop en Milieu