In het kort

Project
Eilandje Urk

Opdrachtgever
Woningcorporatie Vivare en Gemeente Arnhem

Soort
Sloop, asbestsanering, bodemsanering, bouw- en woonrijp maken

Locatie
Arnhem

Looptijd
2018-2020