In het kort

Project
Reconstructie Reijmerweg en omgeving

Opdrachtgever
Gemeente Renkum

Soort
Rioolvervanging en herinrichting

Locatie
Renkum

Looptijd
2017-2018 (afgerond)