In het kort

Project
Voormalige Parkschool De Monnikenhof

Opdrachtgever
Gemeente Vijfheerenlanden

Soort
Asbestsanering, sloop

Locatie
Vianen

Looptijd
2019