In het kort

Project
Terrein Florakade

Opdrachtgever
Gemeente Groningen

Soort
Sloop en bodemsanering

Locatie
Groningen

Looptijd
2017