In het kort

Project
Sloop flats Finsestraat

Opdrachtgever
Woningstichting Acantus

Soort
Sloop en asbestsanering

Locatie
Delfzijl

Looptijd
2016-2017