In het kort

Project
Het Ommeland

Opdrachtgever
Brivec

Soort
Sloop, bodemsanering en bouwrijp maken

Locatie
Groningen

Looptijd
2017-2018