In het kort

Project
Het Ommeland

Opdrachtgever
Brivec en Jorritsma Bouw

Soort
Sloop, bodemsanering en bouw- en woonrijp maken

Locatie
Groningen

Looptijd
2018-2020 (afgerond)