In het kort

Project
Onderhoud elementenverharding en riolering Almelo

Opdrachtgever
Gemeente Almelo

Soort
Onderhoud

Locatie
Almelo

Looptijd
2022-2026