Logo

Bouwteam zorgt voor een slimmere oplossing

Samen met de juiste partners toewerken naar een gedragen ontwerp en uitvoering. Dat is waar een bouwteam om draait! Naast onze overtuiging dat de mensen de muziek maken spreken we in bouwteam af hoe we ons succes samen gaan behalen.

Rijksweg Westsingel duiven

Betere doorstroming op het kruispunt Rijksweg

juni 2022

 

Het kruispunt Rijksweg-Westsingel in de gemeente Duiven maakt deel uit van de hoofdwegenstructuur en is belangrijk voor de doorstroom van gemotoriseerd verkeer van en naar Duiven. Ook vanaf de A12 komt er dagelijks veel gemotoriseerd verkeer langs dit kruispunt. De gemeente wilde het kruispunt verbeteren, met als doel de doorstroom van het openbaar vervoer en overig verkeer te verbeteren. Buslijn 60 Arnhem-Zevenaar maakt namelijk gebruik van dit kruispunt en liep regelmatig vertraging op door het wachten bij het stoplicht op het drukke kruispunt.

Wijziging van de plannen

De aanpassingen aan het kruispunt werden gerealiseerd met een subsidie van de provincie Gelderland in het kader van het programma Hoogwaardig Openbaar Vervoer. Oorspronkelijk zouden de werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van een vrijliggende busbaan. Na de locatie enkele malen te hebben bezocht, hebben we de omgeving gesproken en een verkeerstelling gedaan. We zagen toen direct de kans voor een betere alternatieve oplossing. In ons plan van aanpak omschreven we hoe we naast het versnellen van de busroute ook de capaciteit en de functionaliteit van het kruispunt konden vergroten. Mede door deze slimme oplossing koos de gemeente Duiven voor Dusseldorp om dit project uit te voeren.

Ontwerp nieuwe kruising Duiven

Werken in bouwteam

Werken in bouwteam betekent samenwerken aan hetzelfde doel, waarbij we elkaars kennis en kunde optimaal benutten. Het afgelopen jaar hebben we besteed aan een grondige voorbereiding. Binnen het bouwteam nam Dusseldorp het ontwerp voor rekening, waarbij de gemeente en Connexxion meekeken. De verkeersmaatregelen werden door Bureau Beschikbaarheid afgestemd met Connexxion en Rijkswaterstaat. Na een jaar van grondige voorbereiding lag er een gedragen en uitvoerbaar ontwerp en een fasering dat voldeed aan de gestelde kaders van gemeente en provincie. Begin 2022 konden we starten met de daadwerkelijke uitvoering.

Samen een betere keuze gemaakt

In bouwteam met gemeente Duiven werd in het voortraject van dit project direct een andere keuze gemaakt dan aanvankelijk de opdracht was. Het oorspronkelijke idee van de vrijliggende busbaan werd ingeruild voor een extra opstelstrook aan 1 kant van de kruising. Hierdoor kan de bus het kruispunt sneller passeren en neemt ook de wachttijd voor het overige verkeer af.

Uitvoerder Maarten van Swigchem

Uitvoerder Maarten van Swighem 1

Vlotte en vlekkeloze uitvoering

Om de overlast voor het verkeer en de omgeving zoveel mogelijk te beperken hebben we de werkzaamheden in fases uitgevoerd. Per fase sloten we de weg op verschillende gedeeltes af en leidden we het gemotoriseerd verkeer om. Tijdens de werkzaamheden is naast de extra opstelstrook ook de verkeersregelinstallatie vervangen. Het naastgelegen fietspad is doorgetrokken en opnieuw verhard.

Verbetering van de verkeersafwikkeling

We hebben de planning zo kort mogelijk gehouden om de overlast te beperken. Met als uiteindelijk doel dat de verkeersafwikkeling op de kruising, voor zowel de weggebruiker maar met name voor het openbaar vervoer verbeterd wordt.

Vestigingsleider Stef de Beijer

Stef de Beijer

Meters maken

In de laatste fase hebben we de kruising een lang weekend volledig afgesloten voor al het verkeer. Dit om de werkzaamheden volgens een strakke planning uit te voeren. Zo werd op vrijdag de bestaande asfaltlagen gefreesd en op zaterdag en zondag de nieuwe tussenlagen en de deklagen weer aangebracht door ons zusterbedrijf Dostal. Ook is in dit weekend de hele verkeersregelinstallatie opnieuw geïnstalleerd. Alles verliep volgens schema. Op maandag kon rond het middaguur de kruising weer open voor al het verkeer.

Rijksweg Westsingel duiven
VIDEO AFSPELEN   VIDEO AFSPELEN
playButton

Fijne samenwerking

We kijken met plezier terug op een fijne samenwerking en een vlotte en succesvolle projectuitvoering. Het is mooi om te zien dat ook deze bouwteamsamenwerking weer resulteert in een slimmer en functioneler eindresultaat.

Meer informatie? Bel dan met:

Stef de Beijer
Vestigingsleider Arnhem
06 - 51 21 32 42 s.debeijer@dusseldorp.nu
Stef de Beijer

Meer bouwteamprojecten: